Sklep
MONETY POLSKIE PO DENOMINACJI >> Srebrne monety kolekcjonerskie
20 zł Ag Historia Monety Polskiej – talar Władysława IV
Cena 187.00 zł
Dostępność: dostępny. Wysyłka 24 h
Kod produktu: P6219
Awers tej nowej kompozycji określa okrągły stempel z godłem i nazwą Rzeczpospolita Polska, datą 2017 i nominałem 20 ZŁ. Tło metryczki stanowi natomiast rewers zabytkowego talara Władysława IV z 1642 r. z ukoronowaną, 9-polową tarczą z herbami Polski, Litwy, Szwecji, Gotlandii i Snopkiem Wazów w środku. Tarcza została obwiedziona łańcuchem orderu Złotego Runa, który na dole rozdzielił napis. Po bokach tarczy data 16 – 4Z oraz litery G – G będące inicjałami Gabriela Gerlöffa, dzierżawcy mennicy bydgoskiej. Wokół biegnie legenda: ·SAM[ogitiae]:LIV[oniae]:NEC:NO[n]:SV[ecorum] (Złote Runo) GOT[orum]:VAN[dalorum]:Q[ue]:HAE [reditarius]:REX· Na tym tle umieszczono konną postać Władysława IV. Jest ona wzorowana na scenie hołdu składanego królowi przez ruskich bojarów po zdobyciu Smoleńska. Scena ta widnieje na boku królewskie go sarkofagu, który znajduje się w katedrze na Wawelu.

Strona odwrotna monety pamiątkowej, czyli strona główna talara Władysława IV, przedstawia piękne, ukoronowane popiersie króla w bogatej szacie, a w otoku legendę: VLA[dislaus]:IIII:D[ei]:G[ratia]: REX:POL[oniae]· (na małej tarczy herb Sas Jana Daniłowicza, odskarbiego wielkiego koronnego) M[agnus]·D[ux]:LIT[uaniae]:RVS[siae]:PR[ussiae]: MA[soviae]·, co razem tłumaczymy: Władysław IV
z Bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Inflant, jak też Szwedów, Gotów, Wandalów dziedziczny król.

W tle wizerunku królewskiego popiersia umieszczono objaśnienie rodzaju monety: TALAR WŁADYSŁAWA IV.
Waga: 28,28 g
Metal: Ag 925
Średnica: 38,61
Nakład: do 18 000
Stempel: lustrzany
Rok wydania: 2017
Data: 07-12-2017