2017


Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj Kopernik
cena: 144.00 zł
10 zł Ag Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Danuta Siedzikówna „Inka”
cena: 144.00 zł
10 zł Ag Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Żołnierze Niezłomni
cena: 144.00 zł
10zł Ag 150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
cena: 135.00 zł
20zł Ag Polskie Termopile – Zadwórze
cena: 190.00 zł
200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 10zł Ag
cena: 135.00 zł
10zł Ag 35-lecie Solidarności Walczącej
cena: 135.00 zł
10 zł Ag Rzeź Woli i Ochoty
cena: 143.00 zł
10 zł Ag 70-lecie Kultury Paryskiej
cena: 121.00 zł
20 zł AG 35. rocznica zrywu antykomunistycznego w Lubinie
cena: 209.00 zł
10 zł 100-lecie objawień fatimskich
cena: 110.00 zł
10 zł Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Witold Pilecki ps. „Witold”
cena: 132.00 zł
200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki
cena: 198.00 zł
20 zł Pięć wieków Reformacji w Polsce
cena: 187.00 zł
10 zł Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski
cena: 132.00 zł