Sklep
MONETY POLSKIE PO DENOMINACJI >> Srebrne monety kolekcjonerskie >> 2009
65. rocznica Powstania Warszawskiego – Tadeusz Gajcy / 10zł Ag / 2009r.
Cena 60.00 zł
Dostępność: dostępny. Wysyłka 24 h
Kod produktu: P4776

Moneta wprowadzona do obiegu 24 lipca 2009r.

U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
Po prawej stronie orła napis: 10 ZŁ. Pod napisem oznaczenie roku emisji:
2009. Po lewej stronie orła stylizowany wizerunek płonących budynków oraz
następującego przed nimi wybuchu. Pod orłem stylizowany wizerunek flagi
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej widocznej ponad fragmentem zburzonej
ściany z cegieł. Na tle ściany fragment wiersza Tadeusza Gajcego „Do potomnego”:
„…IDĘ PRZEZ POWIETRZE, A ZA MNĄ MIASTO MOJE IDZIE”. U góry półkolem
napis: 65. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. U dołu półkolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W

wers: Centralnie stylizowany wizerunek popiersia Tadeusza Gajcego
z profilu. Z prawej strony zarys fragmentu karabinu. U góry półkolem napis:
TADEUSZ GAJCY. U dołu na tle stylizowanego wizerunku kartki napis: POECI/
WARSZAWSCY. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Znaku Polski
Walczącej.

Waga: 14.14
Metal: Ag .925
Średnica: 32,00mm
Nakład: 100 000
Stempel: L
Rok wydania: 2009
Data: 2009-07-06 22:57:12