Sklep
MONETY POLSKIE PO DENOMINACJI >> Srebrne monety kolekcjonerskie >> 2009
180 lat Bankowości centralnej w Polsce 2009r. / 10zł Ag
Cena 50.00 zł
Dostępność: dostępny. Wysyłka 24 h
Kod produktu: P4547

Awers: U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U dołu
z lewej strony stylizowany wizerunek siedziby Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej
w Warszawie. U dołu z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2009. Poniżej napis:
10 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak
mennicy: M/W

Re wers: Stylizowany wizerunek Władysława Grabskiego. Z lewej strony napis:
1828/2008. U dołu na tle stylizowanego wizerunku banknotu o nominale 10 złotych
z 1919 r. ukośnie faksymile podpisu Władysława Grabskiego. W otoku napis: 180 LAT
BANKOWOŚCI CENTRALNEJ W POLSCE

Waga: 0.00
Metal: Ag
Nakład: 92000
Stempel: lustrzany
Rok wydania: 2009
Data: 2009-03-26 11:22:48