2008


Sybiracy / 10zł Ag GRADING PR70
cena: 75.00 zł
10 zł Ag 2008 - 40. rocznica marca 1968
cena: 60.00 zł
20 zł Ag 2008 Historyczne miasta - Kazimierz Dolny
cena: 90.00 zł
10 zł Ag 2008 Igrzyska XXIX Olimpiady - Pekin 2008 / 10zł Ag (otwór)
cena: 55.00 zł
Bronisław Piłsudski / 10zł Ag 2008r.
cena: 50.00 zł
450 lat Poczty Polskiej 10zł / PR70
cena: 95.00 zł
400 roczn. polskiego osadnictwa w Ameryce Płn./10zł Ag
cena: 60.00 zł
90 roczn. Powstania Wielkopolskiego /10 zł Ag
cena: 50.00 zł